Home / ข่าวกิจกรรม / คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ มมส ครั้งที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ มมส ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ มมส ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วันทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต นำคณะนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ภายในงานมีกิจกรรมเดินขบวนของนักกีฬาแต่ละสี การแข่งขันกีฬาสากล การแข่งขันกีฬาฮาเฮ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน