Home / ข่าวเด่น / งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

วันที่ 21 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ณ ลานหน้าคณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เวลา 07.00 น. พิธีตักบาตรเช้า ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป นำโดยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมด้วยอาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และเวลา 10.00 น. พิธีแสดงมุทิตาจิต โดยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์มีผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มิตรี กระพี้แดง สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์, อาจารย์จันทร์เจริญ รักษ์มณี สังกัดภาคคณิตศาสตร์, อาจารย์ ดร.สุจิน อังกุราวิรุทธ์ สังกัดภาควิชาเคมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ฉาย จงตระการสมบัติ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ มีการแสดงจำตัวแทนนิสิต รำบายศรีสู่ขวัญ, มีการมอบดอกไม้และของขวัญให้กับผู้เกษียณ และถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก หลักจากนั้นก็รับประทานอาหารร่วมกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีผู้เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตเป็นจำนวนมาก ทั้งอาจารย์จากสาขาภาควิชาต่างๆ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์