Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-27 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ดาวน์โหลดระเบียบการ || หมดเขตรับสมัคร