Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ สสวท. เรื่อง รับสมัครสอบเข้าเป็นนักศึกษาทุน สควค. ระดับปริญญาโทประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ สสวท. เรื่อง รับสมัครสอบเข้าเป็นนักศึกษาทุน สควค. ระดับปริญญาโทประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ สสวท. เรื่อง รับสมัครสอบเข้าเป็นนักศึกษาทุน สควค.
ระดับปริญญาโทประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560

เว็บไซต์รับสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

2017_09_27_10_37_45-2