Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คณะวิทยาศาสตร์ของแสดงความยินดีกับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ของแสดงความยินดีกับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ

นางอมรรัตน์ หลายโคตร

ในโอกาสได้รับตำแหน่ง “หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์”

 

head-sci-sec