Home / ข่าวกิจกรรม / อาคันตุกะจาก Jenderal Soedirman University ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดฯ

อาคันตุกะจาก Jenderal Soedirman University ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดฯ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 คณะอาคันตุจาก Jenderal Soedirman University ประเทศอินโดนีเชีย ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อศึกษาดูงานและหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Manangement) และการจัดการการเงิน (Financial Management) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี Dr.Jolyon Dodson ผู้เชี่ยวชาญของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย