Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียน (Plagiarism)
9 views

โครงการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียน (Plagiarism)

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียน (Plagiarism) โดยมี Dr.Jolyon Dodgson ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนด้านวิชาการ เป็นวิทยากร มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

 

1256912