Home / ข่าวนิสิต / ประกาศกองกิจการนิสิตเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

ประกาศกองกิจการนิสิตเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

ประกาศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

20171010124901