Home / ข่าวเด่น / คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560
37 views

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานกฐินสามัคคี ถวายต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม ณ อาคารพละศึกษา และมีกำหนดไปทอดถวายกฐินสามาคคี ในวันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ วัดมหาผล ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ มมส.