Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการโรงเรียนในเครือข่ายฯ ปี 2561
9 views

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการโรงเรียนในเครือข่ายฯ ปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลด

sci-nw2561-1