Home / ข่าวเด่น / คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
8 views

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 เข้าร่วมประชุมสรุปผลงานดำเนินโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม SC2-201/2 อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เวลา 11.00-12.00 น.