Home / ข่าวเด่น / คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดงานวิทยาศาสตร์วิจัย
73 views

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดงานวิทยาศาสตร์วิจัย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนส่งผลงาน การจัดงานวิทยาศาสตร์วิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 10 ในปี 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 9