Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ พัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ พัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ขอเชิญเข้าร่วม
โครงการ พัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.00-18.30 น.
ณ ห้อง SC1-200


ชีวิตอยู่เพื่ออะไร