Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 2/2560
ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน (สาขาเคมี)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 26 มกราคม 2561

Download

126761