Home / ข่าวเด่น / คณะวิทยาศาสตร์ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2561
40 views

คณะวิทยาศาสตร์ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของพุทธศาสนิกชน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน มีบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมทำบุญตักบาตรอย่างพร้อมเพรียง