Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการโรงเรียนในเครือข่ายฯ ประจำปีการศึกษา 2561
11 views

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการโรงเรียนในเครือข่ายฯ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการโรงเรียนในเครือข่ายฯ ประจำปีการศึกษา 2561
ให้ผู้มีรายชื่อรายลงทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (http://admit.msu.ac.th)
ในระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2561

Download

scinw-61-final