Home / ข่าวบุคลากร / ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (ธ.ค.2560)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (ธ.ค.2560)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (ธ.ค.2560)
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงวิทย์ ประสิทธิ์นอก สังกัดภาควิชาเคมี
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพิศ พิศชวนชม สังกัดภาควิชาเคมี

 

asst-prof-12-2017