Home / ข่าวเด่น / ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10
45 views

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุม SC1-200 อาคารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561