Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2560

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2560
วิธีการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน
ใน วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง SC1-400/2 อาคารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศผู้ช่วยสอน