Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
สมัครผ่านเว็ปไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.grad.msu.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.61 – 14 มี.ค. 61

หรือสมัครด้วยตันเองที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 15-16 มี.ค. 61

รายละเอียดเพิ่มเติม รับเข้าศึกษาบัณฑิตศึกษา