Home / ข่าวนิสิต / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี 2560 (เพิ่มเติม)
26 views

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก
ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)

สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม SC2-201/2 คณะวิทยาศาสตร์

2018_02_26_14_01_23