Home / ข่าวกิจกรรม / คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน
57 views

คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดยนางอมรรัตน์ หลายโคตร หัวหน้าสำหนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์พระธาตุนาดูนให้เป็นที่ประจักษ์ของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญ ตระหนักในคุณค่า และเกิดความหวงแหนของวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อจัดหารายได้เพื่อพัฒนา และทำนุบำรุงรักษาบริเวณพุทธมณฑลอีสานต่อไป