Home / ข่าวบุคลากร / ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.2561)
76 views

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.2561)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.2561)
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ จันทร์เพ็ง สังกัดภาควิชาฟิสิกส์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัสกา ศิริอังคาวุธ สังกัดภาควิชาเคมี