Home / ข่าวบุคลากร / ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” 2561
25 views

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” 2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ
“โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผู้ขอรับทุนจัดทำแบบเสนอโครงการ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561

sta-fou-61

Download