Home / ข่าวเด่น / คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14 views

คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา มะเสนา ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ เป็นการตรวจเยี่ยมเพื่อส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ SC2-201/2 อาคารวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ