Home / ข่าวนิสิต / ประกาศผลการพิจารณาอุดหนุนในการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)
14 views

ประกาศผลการพิจารณาอุดหนุนในการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ไปนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

2018_03_27_11_10_02

Download