Home / ข่าวกิจกรรม / คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแห่กัณฑ์หลอน พร้อมถวายต้นดอกเงิน ณ อาคารพละศึกษา
80 views

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแห่กัณฑ์หลอน พร้อมถวายต้นดอกเงิน ณ อาคารพละศึกษา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเลขานุการ บุคลากรจากภาควิชาเคมี ภาควิชาฟิสิกส์ และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมขบวนแห่กัณฑ์หลอน พร้อมถวายต้นดอกเงิน ณ อาคารพละศึกษา