Home / ข่าวบุคลากร / ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (มี.ค.2561)
57 views

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (มี.ค.2561)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (มี.ค.2561)
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จำนวน 1 ท่าน ได้แก่
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิรา มณีฉาย สังกัดภาควิชาชีววิทยา