Home / ข่าวกิจกรรม / NBT สัมภาษณ์สดงานวิจัยสู่ไร่นาสวนผสมอย่างยั่งยืนกังหันลมวิดน้ำ

NBT สัมภาษณ์สดงานวิจัยสู่ไร่นาสวนผสมอย่างยั่งยืนกังหันลมวิดน้ำ

รายการเวทีชุมชน ทาง NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส นำงานวิจัยสู่ไร่นาสวนผสมอย่างยั่งยืนกังหันลมวิดน้ำ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.30 – 16.00 น. ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT) โดยมี ผศ.ดร.มัณฑนา นครเรียบ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เจ้าของโครงการ) พร้อมด้วย นายสันติ สุวรรณภักดี เจ้าของแปลงเกษตรผสมผสานที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ได้ให้สัมภาษณ์สดในรายการเวทีชุมชน โดยออกอากาศทางช่อง NBT ประเด็นการนำงานวิจัยสู่ไร่นาสวนผสมอย่างยั่งยืนด้วยกังหันลมวิดน้ำ

ขอบคุณภาพ: ณัฐธิดา เพ็ชรใต้
ขอบคุณข่าว : กุลกันยภรณ์ ดอนกระสินธุ์