Home / ข่าวกิจกรรม / NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส คิดค้นถ้วยพลาสติกชีวภาพ PLA เกรดทนน้ำร้อนและเข้าไมโครเวฟฯ

NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส คิดค้นถ้วยพลาสติกชีวภาพ PLA เกรดทนน้ำร้อนและเข้าไมโครเวฟฯ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT) จังหวัดขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ยอดธง ใบมาก อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สัมภาษณ์สด รายการอีสานวันนี้ ประเด็น ถ้วยพลาสติกชีวภาพ PLA เกรดทนน้ำร้อนและเข้าไมโครเวฟโดยถ้วยไม่เบี้ยวเสียรูปร่าง โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและอาเซียนที่สามารถผลิตเม็ด PLA บริสุทธิ์ที่มีคุณสมบัติสม่ำเสมอและปริมาณมากพอในระดับห้องปฎิบัติการ สำหรับการออกแบบสูตรพัฒนา PLA เกรดต่างๆ ที่เป็นการผสม PLA บริสุทธิ์ที่ผลิตได้กับสารเติมแต่งต่างๆ ซึ่งขณะนี้สามารถผลิตเม็ด PLD เกรดฉีดได้เป็นผลสำเร็จแล้ว โดยสามารถใช้ฉีดเป็นผลิตภัณฑ์รูปร่างต่างๆ ด้วยเทคนิคการฉีดขึ้นรูป ที่สำคัญสามารถผลิตถ้วยพลาสติกชีวภาพ PLA เกรดพิเศษ ที่สามารถใส่น้ำร้อนและเข้าไมโครเวฟได้โดยถ้วยไม่เบี้ยวเสียรูปร่าง

ขอขอบคุณ
ภาพ : อิทธิพล โล่วันทา
ข่าว : อธิษฐ์ เชิญขวัญชัย และ จุฬาลักษณ์ ศรีสารคาม