Home / สื่อวีดีโอ / คณะวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2558 รอบชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2558 รอบชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ