Home / พิพิธภัณฑ์อัญมณีแห่งท้องทะเล

พิพิธภัณฑ์อัญมณีแห่งท้องทะเล

P1070383-copy1-150x150 P1070380-150x150

“พิพิธภัณฑ์อัญมณีแห่งท้องทะเล” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของอาจารย์ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ “คุณจอม ปัทมคันธิน” สุดยอดแฟนพันธุ์แท้เปลือกหอย 2 สมัย (ปี 2007 และปี 2008) ผู้คว้ารางวัลคะแนนโหวตสูงสุดปี 2008 ทายาทของคุณสมนึก ปัทมคันธิน เจ้าของพิพิธภัณฑ์เปลือกหอย ที่หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรัก ความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในเปลือกหอยเป็นอย่างมาก ซึ่งได้กรุณาบริจาคตัวอย่างเปลือกหอยทั้งหมดเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อัญมณีแห่งท้องทะเลขึ้น เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านธรรมชาติวิทยา การสำรวจ ศึกษาวิจัย พัฒนากิจกรรม จัดการแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม และเพื่อเผยแพร่ความรู้จากนิทรรศการให้แก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่อไป

P1070381-272x125

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและเยี่ยมชมได้ที่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 1173

Bet365 Visit site get 200 GBP