Home / Tag Archives: พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

Tag Archives: พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะครูนักศึกษา จาก University of Battambang ประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับค ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ นำผู้เข้าประชุมศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เยี่ยมชมพิพิธพัณฑ์เห็ดมีฤทธิ์ทางยา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิช ... Read More »