Home / Tag Archives: พิพิธภัณฑ์เห็ดฯ

Tag Archives: พิพิธภัณฑ์เห็ดฯ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำผู้เข้าร่วมโครงการ CLMTV เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห ... Read More »