Home / Tag Archives: วมว

Tag Archives: วมว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. 2561

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ... Read More »

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใ ... Read More »

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์ มมส ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ม ... Read More »