Home / Tag Archives: ศูนย์วิจัยตักศิลาเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

Tag Archives: ศูนย์วิจัยตักศิลาเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

หน่วยวิจัยพลังงาน ภาควิชาฟิสิกส์ และศูนย์วิจัยตักศิลาเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (TRDC) ลงพื้นที่คืนข้อมูลโครงการศึกษาวิจัยศักยภาพพลังงานทดแทน ตำบลนาบอน

  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา หน่วยวิจัยพลังงา ... Read More »