Home / Tag Archives: สควค.

Tag Archives: สควค.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตทุน สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ม ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนักศึกษาทุน สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด Read More »

โครงการพัฒนานิสิต ข้าราชการครู ผู้รับทุนส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ค ... Read More »