22.1 C
Maha Sarakham
วันอังคาร, ธันวาคม 5, 2023

Welcome to

Department of Physics

Faculty of Science, Mahasarakham University

หลักสูตรปริญญาตรี

วท.บ. (ฟิสิกส์) วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) วท.บ.(พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ) กศ.บ.(ฟิสิกส์)

หลักสูตรปริญญาโท - เอก

วท.ม. (ฟิสิกส์) วท.ม. (พลังงาน) ปร.ด. (ฟิสิกส์)
...

อาจารย์ นักวิจัย

อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยปฏิบัติการวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง ภาควิชาฟิสิกส์ คระวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “หารืองานวิจัยและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสมา”...

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเชิญนิสิต บุคลากร และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "หารืองานวิจัยและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสมา"...

ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ประกอบการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเชิญนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วม“โครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ประกอบการ”วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565เวลา 08.30-12.00 น.ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-305)

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง โอกาสจากเส้นทางโลจิสติกส์ ไทย-ลาว-จีน สู่การพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง โอกาสจากเส้นทางโลจิสติกส์ ไทย-ลาว-จีน สู่การพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม และศิลปวัฒนธรรมวันที่ 25-26 สิงหาคม...

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศโครงการ “ผู้ประกอบการพบนิสิต”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ...

โครงการสัมมนาวิชาการ การหารืองานวิจัยและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสมา

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับทีมงานนักวิจัยจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้แก่...

เปิดบ้านฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ภาควิชาฟิสิกส์ ได้จัดโครงการเปิดบ้านฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการนำเสนองานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชาของแต่ละหน่วยวิจัยให้นิสิตปี 3 ของภาควิชาได้ทราบ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์...

ผลงานวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) ประจำปีงบประมาณ...

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนอาจารย์เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งด้านวิจัยและความร่วมมือกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักวิจัยหลังปริญญาเอก โดยในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการคัดเลือกจำนวน...

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาโท (Postmaster)...

นางสาวสุนินาถ แก้วนิสัย นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (ฟิสิกส์) ได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย...

หน่วยปฏิบัติการวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงาน (Energy)

หัวหน้าหน่วยวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ แสงประจักษ์

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา (Technology Plasma Research Unit)

หัวหน้าหน่วยวิจัย อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยทางวัสดุศาสตร์เชิงฟิสิกส์ (Physics Materials Science)

หัวหน้าหน่วยวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ฤทธิเดช

Weather

Covid-19

Maha Sarakham
broken clouds
22.1 ° C
22.1 °
22.1 °
80 %
2.9kmh
82 %
จันทร์
22 °
อังคาร
32 °
พุธ
33 °
พฤหัส
30 °
ศุกร์
31 °

Address

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Contact

Tel. +66 4375 4247-8
Email : science@msu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/PhysicsMahasarakham
Official Line : @ule8058c (Science-MSU)
Youtube Channel : ScienceMSU Channel
Twitter : @ScienceMsu

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : theerasak.t@msu.ac.th