30 C
Maha Sarakham
วันเสาร์, สิงหาคม 20, 2022

Welcome to

Department of Physics

Faculty of Science, Mahasarakham University 🙂

หลักสูตรปริญญาตรี

วท.บ. (ฟิสิกส์) วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) วท.บ.(พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ) กศ.บ.(ฟิสิกส์)

หลักสูตรปริญญาโท - เอก

วท.ม. (ฟิสิกส์) วท.ม. (พลังงาน) ปร.ด. (ฟิสิกส์)
...

อาจารย์ นักวิจัย

อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยปฏิบัติการวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง ภาควิชาฟิสิกส์ คระวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก...

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2...

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ วันที่...

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ประจำเดือน มีนาคม...

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2565

ภาพกิจกรรม

กระทรวงพลังงาน MOU ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มมส...

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน...

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด...

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน ผศ.ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ และนิสิตหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา ได้ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณประพจน์...

กรมอู่ทหารเรือติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยตามแผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ของกองทัพ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมอู่ทหารเรือ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 คณะนักวิจัยในนามของกองทัพเรือ โดยกรมอู่ทหารเรือ นำโดย นาวาเอกบพิธ ทศเทพพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ กศษ.กพช.อร. นาวาเอกกิตติ์ธนภูมิ ว่องวรานนท์ หัวหน้าแผนกโรงงานเครื่องกล กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี...

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย “แบบจำลองวัสดุแม่เหล็กระดับอะตอมและการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก”

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

นักวิจัยคณะวิทย์ฯ มมส ค้นพบการบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสแบบอนุภาคทรงกลมกลวง

รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา เหลากูล และคณะภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักวิจัยคณะวิทย์ฯ มมส สร้างนวัตกรรมใหม่ประดิษฐ์ เซนเซอร์ไมโครเวฟ สำหรับการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตรและการแพทย์

ที่มา : สาร MSU Onlineเรียบเรียงโดย : สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์...

หน่วยปฏิบัติการวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงาน (Energy)

หัวหน้าหน่วยวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ แสงประจักษ์

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา (Technology Plasma Research Unit)

หัวหน้าหน่วยวิจัย อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์...

Weather

Covid-19

Maha Sarakham
heavy intensity rain
30 ° C
30 °
27.9 °
80 %
3.5kmh
100 %
ศุกร์
30 °
เสาร์
26 °
อาทิตย์
25 °
จันทร์
30 °
อังคาร
32 °

Address

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Contact

Tel. +66 4375 4247-8
Email : science@msu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/PhysicsMahasarakham
Official Line : @ule8058c (Science-MSU)
Youtube Channel : ScienceMSU Channel
Twitter : @ScienceMsu

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : theerasak.t@msu.ac.th