30.5 C
Maha Sarakham
วันเสาร์, สิงหาคม 20, 2022

กระทรวงพลังงาน MOU ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มมส และสมาชิกจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมสร้าง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการสร้างผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ ระหว่าง...

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน ผศ.ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ และนิสิตหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา ได้ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณประพจน์ เกียรติโกมล ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

กรมอู่ทหารเรือติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยตามแผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ของกองทัพ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมอู่ทหารเรือ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 คณะนักวิจัยในนามของกองทัพเรือ โดยกรมอู่ทหารเรือ นำโดย นาวาเอกบพิธ ทศเทพพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ กศษ.กพช.อร. นาวาเอกกิตติ์ธนภูมิ ว่องวรานนท์ หัวหน้าแผนกโรงงานเครื่องกล กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ และ ดร.บรรยงค์ จงไทยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ และ ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม...

หน่วยวิจัยดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมนำเสนอ โครงการวิจัยพืชรากสามสิบ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 หน่วยวิจัยดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมนำเสนอ โครงการวิจัยรากสามสิบ (สาวน้อยร้อยผัว) ในหัวข้อ “พืชสมุนไพรรากสาบสิบ โอกาสของพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย” ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์...

การนำเสนอโครงการต่อชุมชน “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการการนำเสนอโครงการต่อชุมชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ณ โรงเรียนบ้านบึงเนียม บึงใคร่นุ่น ท่าหิน ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ศาสตราจารย์...

โครงการผู้ประกอบการพบนิสิต “สหกิจศึกษากับเวสเทิร์นดิจิตอล”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการผู้ประกอบการพบนิสิต “สหกิจศึกษากับเวสเทิร์นดิจิตอล” ขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ธานี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบริษัท Western Digital...

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัล Excellent Oral Presentation Award จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

นิสิตจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก Magnetic Information Storage Technology (MINT) Research Unit ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์เจษฎา จุรีมาศ และ รองศาสตราจารย์พรรณวดี จุรีมาศ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The...

คณะวิทยาศาสตร์ มมส เข้าร่วมนำเสนอผลงานเนื่องในงานวันดินโลก ประจำปี 2564

หน่วยวิจัยดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การแก้ไขปัญหาดินเค็มอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง การใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มอย่างเต็มศักยภาพ เนื่องในงานวันดินโลก “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร (Halt soil salinization, boot soil productivity) วันที่...

ผู้อำนวยการส่วนบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมหารือแนวทางในการทำ MOUทางการวิจัยกับคณะวิทยาศาสตร์ มมส

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม SC3-203 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับ พันเอก สมสฤษดิ์ สินหนัง ผู้อำนวยการส่วนบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร....

คณะวิทย์ฯ มมส ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (SC3-202) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง กองทัพเรือ...