วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน ผศ.ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ และนิสิตหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา ได้ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณประพจน์ เกียรติโกมล ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ให้ความสนใจระบบเคลือบฟิล์มบาง และระบบพลาสมาไนไตรดิง ที่ถูกพัฒนาขึ้นในหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา สำหรับใช้ปรับปรุงผิวชิ้นส่วนโลหะที่ถูกใช้งานในระหว่างกระบวนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การเยี่ยมชมในครั้งนี้จะนำมาซึ่งความร่วมมือทางวิชาการ การให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัยระหว่างทั้งสองหน่วยงานในอนาคตต่อไป