30.5 C
Maha Sarakham
วันศุกร์, สิงหาคม 19, 2022

บุคลากรสายสนับสนุน (6 คน)

นายชายแดน แสนพันนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางฐิติชญาต์ สิงห์แก้ว
นักวิทยาศาสตร์
นายทฤษฎี พรหมดิเรก
นักวิชาการศึกษา
นายทวีชัย พลชำนิ
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวสุนีรัตน์ ปัตติทานัง
นักวิทยาศาสตร์
นายเอกพล เพ็ชรนก
นักวิทยาศาสตร์