คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี”
ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566
ณ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

– พิธีทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่าสามัคคี หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม พร้อมคณะสงฆ์จากวัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล
– การบรรยายพิเศษ “คณะวิทยาศาสตร์กับการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลนักวิจัยดีเด่น และบุคลากรผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และตำแหน่งผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
– รับชมนิทรรศการประวัติความเป็นมา และผลงานวิจัยโดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์
– การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
– การเสวนาในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดการ-55-ปี