Admission

FB-Poster

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota (ครั้งที่ 1)

รับผู้ที่เรียนอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น
เปิดรับสมัครวันที่ 8 ม.ค. - 15 ก.พ. 67 

https://admission.msu.ac.th