ข่าวรับสมัครงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มมส รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 805012...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 33-2566

ประกาศ กบม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 33/2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 (โครงการ วมว.)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 (โครงการ วมว.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน...

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฯ (ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ)

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะหรือประเภททั่วไป(พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี)ครั้งที่ 33/2566 ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน...

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2566

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 6/2566ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2566

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 6/2566ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสอบแข่งขัน วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มมส รับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา (โครงการ วมว.)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 5 อัตรา (โครงการ วมว.)