ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 (โครงการ วมว.)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 (โครงการ วมว.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 (โครงการ วมว.)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 (โครงการ วมว.)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 (โครงการ วมว.)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 (โครงการ วมว.)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฯ (ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีงบประมาณ 2567ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 805012อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ให้ผู้สอบได้มารายงานตัว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่...

ประกาศแก้ไขวันสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฯ (ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง แก้ไขวันสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคามตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 805012อัตราค่าจ้าง...

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฯ (ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคามตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 805012อัตราค่าจ้าง 15,000...

คณะวิทยาศาสตร์ มมส รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง 805012...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 33-2566

ประกาศ กบม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 33/2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 (โครงการ วมว.)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 (โครงการ วมว.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน...