ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 3/2566ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสอบแข่งขัน ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566สอบความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเวลา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 2/2566ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สอบแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566สอบความรู้ความสามารถทั่วไป...

คณะวิทยาศาสตร์ มมส รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2566 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง...

คณะวิทยาศาสตร์ มมส รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2566 ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขประจำตำแหน่ง 805016...

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2566ตำแหน่ง 1) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 1/2566ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สอบแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566สอบความรู้ความสามารถทั่วไป...

คณะวิทยาศาสตร์ มมส รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขประจำตำแหน่ง 805016...

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2565

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2565ตำแหน่ง 1) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา2) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแน่งโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกและเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกและเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้บฏิบัติงานบริหาร...