Home / ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงาน วมว.

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคค ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน ผู้ประสานงานโครงการ วมว.

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุและแ ... Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน ผู้ประสานงานโครงการ วมว.

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและ ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ ... Read More »

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุค ... Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงา ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบั ... Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบั ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่ 6/2559) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างช ... Read More »