slide
743658
7743658
88844
03 copy
PlayPause
previous arrow
next arrow

วิจัย นวัตกรรม และผลงานเด่น

ผลงานตีพิมพ์ของนิสิต (ฐานข้อมูล Scopus และ ISI)

ข่าวประกาศ / ภาพกิจกรรม

ข่าวประกาศ

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ทำผลงานวิจัยที่ Museum of Comparative Zoology

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม...

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มมส ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 (โดยรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม...

ภาพกิจกรรม

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มมส สานต่อความร่วมมือ มุ่งพัฒนางานวิจัยในพื้นที่ดินเค็ม อย่างเป็นรูปธรรมสู่มือเกษตรกร

วันที่ 11 มีนาคม 2567 ผู้บริหารและอาจารย์นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ นายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน...

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย The 6th International Conference of Palaeogeography ณ เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ Nanjing institute of Geology and Palaeontology,...

บุคลากร นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มมส พร้อมทั้งนักเรียนโครงการ วมว. คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 15

บุคลากร นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มมส พร้อมทั้งนักเรียนโครงการ วมว. คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 15 (SRC15)...

วิดีโอ

หน่วยปฏิบัติการวิจัย

ความร่วมมือทางวิชาการ

SCIMSU Collaboration Database

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ

อาจารย์ / นักวิจัย

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์

ภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาเคมี

[location-weather id="14046"]

ระบบสารสนเทศ

จองห้องประชุมออนไลน์

ระบบติดตามงบประมาณ

M-Office
(e-office for Mobile)

ระบบประเมินการปฎิบัติราชการ

Contact us

Address

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Contact

Tel. +66 4371 9861
Email : [email protected]
Facebook : https://facebook.com/science.msu
Official Line : @ule8058c (Science-MSU)
Youtube Channel : ScienceMSU Channel
Twitter : @ScienceMsu

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]

Smart Faculty (การใช้พลังงานไฟฟ้า)

Mahasarakham University
Please enter your OpenWeatherMap API key.