03 copy
8512
PlayPause
previous arrow
next arrow

วิจัย นวัตกรรม และผลงานเด่น

ผลงานตีพิมพ์ของนิสิต (ฐานข้อมูล Scopus และ ISI)

ข่าวประกาศ / ภาพกิจกรรม

ข่าวประกาศ

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิต ประเภทพัฒนา เครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ และหลักเกณฑ์การให้ทุน สำหรับอาจารย์ ประเภทพัฒนา...

ผลการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไปนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับโครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อไปเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  บัดนี้...

ผลงานวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มมส คว้ารางวัล โครงการวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น ลำดับที่ 3 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์...

ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มมส จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนากรสายสนุบสนุน ประจำปีงบประมาณ 2567 หัวข้อ การพัฒนาพร้อมสู่สำนักงานที่เป็นเลิศ...

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มมส เข้าร่วมประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อิสระ ธานี...

อาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส จากหน่วยวิจัย DSSA ร่วมสัมมนาและ Workshop ณ ประเทศเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ หัวหน้าหน่วยวิจัยและอาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ พร้อมด้วยนางประภาวรรณ ชมพูวิเศษ และนายทศพล ภูผิวฟ้า...

วิดีโอ

หน่วยปฏิบัติการวิจัย

ความร่วมมือทางวิชาการ

SCIMSU Collaboration Database

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ

อาจารย์ / นักวิจัย

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์

ภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาเคมี

ระบบสารสนเทศ

จองห้องประชุมออนไลน์

ระบบติดตามงบประมาณ

M-Office
(e-office for Mobile)

ระบบประเมินการปฎิบัติราชการ

Contact us

Address

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Contact

Tel. +66 4371 9861
Email : science@msu.ac.th
Facebook : https://facebook.com/science.msu
Official Line : @ule8058c (Science-MSU)
Youtube Channel : ScienceMSU Channel
Twitter : @ScienceMsu

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : theerasak.t@msu.ac.th

Faculty of Science, MSU

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

To be one of the Top Science Faculties in ASIA