คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เป็นบุคลากรดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2565

นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ ภาควิชาเคมี
บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ระดับดีเด่นเครือเทา-งาม ด้านห้องปฏิบัติการ


นายอนันษา ทองเหลา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ระดับดีมากเครือเทา-งาม ด้านบริหารจัดการ

ประกาศผลการพิจารณาบุคลากรดีเด่นเครือเทา