โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (Science Camp) ประจำปี 2566
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 1–2 กรกฏาคม 2566 

กำหนดการ

1 กรกฎาคม 2566
08.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3)
09.30 – 10.00 น. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มมส. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ/เปิดงาน
10.00 – 12.00 น. กิจกรรมสันทนาการ/ละลายพฤติกรรม โดยพี่ๆสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. กิจกรรมเข้าฐาน ทักษะทางวิทยาศาสตร์ (เคมี ชีวิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์)
16.30 – 17.00 น. เก็บสัมภาระและทำภารกิจส่วนตัว
17.00 – 18.00 น. กิจกรรมสันทนาการ/เยี่ยมชมบรรยากาศ มมส.
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 น. กิจกรรมค่ำคืนมหัศจรรย์
– กิจกรรมการแสดงของแต่ละกลุ่ม
– กิจกรรมการประกวด ดาว เดือน ดิน
21.00 น. เข้านอน(สวดมนต์ไหว้พระ) ณ ตึกคณะวิทยาศาสตร์ (ห้องแอร์) ดูแลอย่างดีโดยพี่ๆ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส.

2 กรกฎาคม 2566
05.00 – 06.00 น. ตื่นนอน ออกกำลังกาย
06.00 – 07.00 น. ทำภารกิจส่วนตัวพร้อมเก็บสัมภาระ
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 08.30 น. กิจกรรมสันทนาการ
08.30 – 12.00 น. กิจกรรมเข้าฐาน ทักษะทางวิทยาศาสตร์(เคมี ชีวิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์)
– สร้างแรงบันดาลใจ และการแนะแนวการศึกษาต่อ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. กิจกรรมอำลาชาวค่าย
14.30 น. เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ชื่อบัญชี ธ.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 408-9-31691-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม

1.  สิ่งของเครื่องใช้สำหรับตนเอง เช่น สบู่ ยาสีฟัน ขันล้างหน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น
2. ให้นักเรียนเตรียมที่นอน หมอน ผ้าห่ม มาด้วย
3. เสื้อผ้า สำหรับเข้าค่าย 2 วัน 1 คืน
4. ยา สำหรับผู้ที่ต้องใช้(ถ้ามี)                                   
   

>> ขณะนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว<<

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

scicamp2023-std

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ-Science-Camp-66

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ติดต่อ คุณสุรัตน์ 092-5941778)