สาขาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ ภาควิชาฟิสิกส์ ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม” ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมทานตะวัน (SC1-200)

วันที่ 23 พ.ย. 66
เวลา 13.00-14.00 น. ฟังเสวนาเรื่องเล่าเส้นทางศิษย์เก่าในภาคอุตสาหกรรม

  • นางสาวพรสุนา จำปี จุ๊บแจง ตำแหน่ง Process Technician PIE
  • นายธีรพัฒน์ สมน้ำคำ ทักทาย ตำแหน่ง Process Technician ALD/PECVD
  • นายปิยะพงศ์ ด้วงทอง ด้า ตำแหน่ง Process Technician Printing

    บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
  • นางสาวอรวรรณ เดชพุด ตำแหน่ง R&D Engineer Electrolux Professional (Thailand) Co.,Ltd

เวลา 14.00-16.00 น. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับภาคอุตสาหกรรม
โดย บริษัท แคนนาเดียโซลาร์เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 24 พ.ย. 66 ศึกษาดูงาน ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด และโรงไฟฟ้าน้ำพอง

ลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd57KeZXvRqYskwg23lYfEE9q3kEzTTs-koKyYMU2g3vET1QQ/viewform?usp=sf_link