กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์
******************************************************


กำหนดการปฐมนิเทศ-2565-4